Vi konsumerar allt färre böcker » Ljudboksbloggen Vi konsumerar allt färre böcker | Ljudboksbloggen
jan 042012
 

Vi konsumerar allt färre böcker.
Svenskarna köper färre böcker och lånar färre böcker på biblioteket.

Men i en alltmer digitaliserad miljö är det inte säkert att vi läser mindre för det.

Efter ett toppår 2007 har de svenska bokförlagen tappat i försäljning tre år i rad. Förlagens bokförsäljning har sedan 2008 minskat med fem procent, samtidigt som antalet utgivna titlar minskat med över åtta procent.

Biblioteksstatistiken pekar i samma riktning. Från 2000 till 2010 minskade antalet boklån med 18 procent, enligt en färsk rapport från Kungliga biblioteket. Visserligen har utlåningen av audio- och videomedier som e-böcker, ljudböcker och video/DVD samtidigt ökat med närmare 22 procent, men från långt lägre nivåer.

Den minskade utlåningen har också satt sitt avtryck på antalet folkbibliotek och biblioteksfilialer. Sedan 2010 har nästan vart sjätte kommunalt bibliotek lagts ned.

Källa: TT

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)