Fördelarna med ljudböcker

Att lyssna på ljudböcker har många fördelar. Fortsätt läsa och du får veta mer om fördelarna som ljudböcker har.

Bra för personer med funktionsvariationer

Den främsta fördelen som ljudböcker har är att med deras uppkomst så uppstod tillgången till böcker för alla, även personer med funktionsvariation. Andra personer som har någon sorts funktionsvariation där ljudböcker är extra användbart är bland dyslektiker, de som har någon form av rörelsehinder eller en neurologisk sjukdom. Förutom att ljudböcker är bra för de med funktionsvariationer så är det ju faktiskt inte alla som kan läsa. I Sverige lär sig de flesta att läsa kring skolåldern men i andra länder kommer läsandet senare eller ibland inte alls.

Effektivt

En stor anledning till varför många lyssnar på ljudböcker är att de kan göra andra saker samtidigt, till exempel olika hushållssysslor som att sticka, lägga pussel, träna eller göra sig i ordning för dagen samtidigt som de lyssnar på en ljudbok. Många ljudbokstjänster har en funktion där man själv kan välja vilken hastighet boken ska lyssnas på, vilket för många innebär att de kan konsumera fler böcker som ljudbok i jämförelse med om de skulle läsa den fysiskt.

Flera kan lyssna samtidigt

En annan stor fördel med att lyssna på ljudböcker är att flera kan göra det samtidigt. Både när det gäller i de olika ljudboksapparna där man många gånger kan vara flera användare på samma konto, men också när det kommer till att lyssna på en och samma bok. Tänk bara hur många bilresor ljudböcker har underhållit hela familjer och sällskap på.

Lättare att ta in ljudböcker

För de som har lättare med hörförståelse än läsförståelse är det lättare att ta in böcker genom att lyssna framför att läsa dem fysiskt. Många vuxna väljer att lyssna på kurslitteratur eller facklitterära böcker som är jobbiga eller tråkiga att läsa i text.

Fyller ett sällskapsbehov

Det har gjorts många studier kring lyssning av böcker. En av studierna gjordes av bland annat Alice O’connor där studien visar att ljudböcker kan fylla ett visst sällskapsbehov. Det är för att inläsarens röst ger en trygg känsla av att personen håller en sällskap.

Du kan lyssna vart du vill

Den sista fördelen som ljudböcker har är att du kan lyssna på dem vart, när och hur du vill. Det enda du behöver är en enhet att lyssna på och du slipper släpa runt på tunga böcker.